InSitun ydinosaamisalueet ovat suunnittelu ja tuotanto.

Suunnittelu

Suunnittelulla tarkoitamme oikeanlaisten toimenpiteiden miettimistä kulloinkin käsillä oleviin yrityksien vaihteleviin tilanteisiin. Yhdellä on tarpeen rakentaa pitkäaikainen suunnitelma paremman työyhteisön aikaansaamiseksi. Toinen on lanseeraamassa arvoja ja täytyisi löytää uusia tapoja jottei lanseeraus jäisi hajuttomaksi ja mauttomaksi kalvosulkeisiksi. Jollekin taas käsillä on vuosijuhla ja puuttuu kokonaan idea paikasta, ohjelmasisällöstä ja kutsumisesta. Jokaisessa tilanteessa pätee vanha viisaus, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvän suunnitelman tulee sisältää kiteytetyn ajatuksen mitä ollaan tekemässä ja miksi, mitä aiotaan tavoitella, miten onnistumista mitataan, mitä käytännössä tehdään ja mistä  yksityiskohdista kustannukset muodostuvat. Tapahtuma on tehokas väline.

Omaa osaamista ajattelun lisäksi meillä on 3D alue- ja tilasuunnittelu. Tilasta tehty mittakaavassa oleva 3D mallinnos on tärkeä työkalu koko projektin ajan. Se kertoo mitä käytännössä tilaan mahtuu, millaisilla kalusteratkaisuilla tila toimii ajateltuun tarpeeseen. Onko jotain järkevää vuokrata vai riittääkö talon omat kalusteet. Pohjakuvapankkimme erilaisista juhlatiloista karttuu koko ajan ja niiden hyödyntäminen kuuluu hintaan.

Tuotanto

Tuotanto on asioiden hoitamista käytännön tasolla. Tapahtumaprojekteissa on useimmiten monta vaihtoehtoa toteuttaa korkean tason visiota tulevasta tapahtumasta. Vasta tuotantovaiheessa projekti saa lopullisen syvyytensä ja löytää oikeat palasensa. Tästä syystä tuottajan ideoilla ja näkemyksellä on merkitystä ja se mahdollistaa saamaan tapahtumasta vieläkin enemmän irti. Luotettavuuteen ja kokemukseen kannattaa siis satsata.

Ammattimainen tuottaja ajattelee koko projektin ajan lopputulosta ja näkee kirkkaana tapahtuman tarkoituksen sekä sille asetetut tavoitteet. Tuottajan työtä on sopia alihankkijoiden kanssa toteutuksesta ja varmistaa kunkin potentiaalisen alihankkijan kompetenssi työhön. Tuottaja kilpailuttaa, haastaa, vaatii ja ideoi alihankkijoiden kanssa hyvässä hengessä asiakkaan eduksi. Kaikkien tehtävä on ennen kaikkea palvella asiakasta, toimittaa sovittu sekä pysyä sovitussa aikatauluissa sekä budjetissa.

Tuottajan riippumattomuus on asiakkaan etu.  Tapahtumaan voidaan valita juuri ne kumppanit joiden katsotaan olevan parhaat mahdolliset projektia ajatellen. Tieto on valttia ja tapahtumatuotanto kannattaa nähdä omana erillisenä osuutena koko projektissa.

Tuotantoprosessin alussa jokaisen projektiryhmän jäsenen kesken on tärkeää sopia henkilökohtaisista vastuista, jolloin kaikkien ajankäyttö tehostuu ja riskit pysyvät hallinnassa. Hyvässä tuotannossa työn tilaajalla on mielenrauha keskittyä hoitamaan kaikkia työtehtäviänsä, eikä tuleva tapahtuma ota liiaksi tilaa arjen muilta askareilta. Tuotanto huipentuu tapahtumapäivän koittaessa, jonka vetovastuu on tuottajalla.